Phần lãnh thổ Việt Nam với địa danh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa