Friday, 23/03/2018 - 12:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường PTDT Nội trú Ba Bể
 • Dương Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ văn phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02813876368
  • Email:
   hoangthithoabb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Dương Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó văn phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0985278781
  • Email:
   duonghuentbb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: