• Trương Thị Chấm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KH Xã hội
  • Điện thoại:
   01684945797
  • Email:
   truongchamnt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Tô Thị Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KH XH
  • Điện thoại:
   0915214300
  • Email:
   toquynh84@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đào Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KH Tự Nhiên
  • Điện thoại:
   01273394818
  • Email:
   daohuongnoitru@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bế Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó tổ KH Tự Nhiên
  • Điện thoại:
   02813876368
  • Email:
   hoangthithoabb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: