Friday, 23/03/2018 - 12:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường PTDT Nội trú Ba Bể
 • Tô Thị Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0915214300
  • Email:
   toquynh84@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bùi Thị Trinh Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.BT Chi Đoàn, TPT Đội TNTP
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01662878114
  • Email:
   buitrinhthuong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: