• Hà Nam Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0985229134
  • Email:
   haninhnoitrubabe@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: