Friday, 23/03/2018 - 12:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường PTDT Nội trú Ba Bể
Nông Văn Thấm
Thông tin chi tiết Phó hiệu trưởng "Nông Văn Thấm"
Nông Văn Thấm
Họ và tên Nông Văn Thấm
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 02813876134
Thư điện tử thamnongvan@gmail.com
Mạng xã hội