Thông tin chi tiết Hiệu trưởng "Nguyễn Xuân Huyên"
Nguyễn Xuân Huyên
Họ và tên Nguyễn Xuân Huyên
Ngày sinh 07/12/2017
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 02093876027
Thư điện tử xuanhuyen.noitru@gmail.com
Mạng xã hội