Friday, 23/03/2018 - 12:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường PTDT Nội trú Ba Bể
Nguyễn Thị Thẩn
Thông tin chi tiết Phó hiệu trưởng "Nguyễn Thị Thẩn"
Nguyễn Thị Thẩn
Họ và tên Nguyễn Thị Thẩn
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 01683164492
Thư điện tử totruongchuyenmontn@gmail.com
Mạng xã hội