Friday, 23/03/2018 - 12:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường PTDT Nội trú Ba Bể
 • Nguyễn Xuân Huyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02093876027
  • Email:
   xuanhuyen.noitru@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nông Văn Thấm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02813876134
  • Email:
   thamnongvan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thẩn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01683164492
  • Email:
   totruongchuyenmontn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: